Mr. Frieser
Met recht uw rechterhand

Diensten & Rechtsgebieden

Diensten

Ik adviseer, begeleid en adviseer u over de wet- en regelgeving die op uw onderneming of situatie van toepassing is en stel stukken en aanvragen voor u op. Risico's worden in kaart gebracht en desgewenst begeleid ik gesprekken met overheid, personeel, samenwerkingspartners, belanghebbenden of geschilpartijen. Indien een procedure onvermijdelijk is, sta ik u daarin bij.

In bestuursrechtelijke aangelegenheden kan ik tot in hoogste instantie procederen. Dit omvat bezwaarzaken bij overheidsorganen en procedures voor de bestuursrechter en hogere beroepsinstanties. Op civielrechtelijk terrein procedeer ik in arbitragezaken en zaken die (in eerste aanleg) dienen te worden voorgelegd aan de kantonrechter, met name:

 • arbeidszaken
 • huur-, huurkoop- en agentuurzaken (ongeacht de waarde)
 • zaken betreffende een consumentenkoopovereenkomst (ongeacht de waarde)
 • (overige) zaken met een financieel belang tot € 25.000,- 
   

In zaken waarin vertegenwoordiging door een advocaat wettelijk verplicht is gesteld werk ik samen met verschillende advocatenkantoren. Hogere advocatentarieven gelden daardoor alleen voor de werkzaamheden die de procesadvocaat verricht. Desgewenst onderhoud ik de contacten met de advocaat. Ik zorg ervoor dat deze wordt geïnformeerd over uw zaak en uw wensen en ik begeleid benodigd overleg tussen u en de advocaat.


Gesubsidieerde rechtsbijstand

Het is bij Mr. Frieser niet mogelijk om gebruik te maken van door de Raad voor de Rechtsbijstand gesubsidieerde rechtsbijstand.


Rechtsgebieden

Hieronder vindt u voorbeelden van rechtsgebieden waarop ik u van dienst kan zijn. Staat uw onderwerp er niet bij of wilt u weten of ik u bij uw specifieke vraag of probleem kan bijstaan, neemt u dan gerust vrijblijvend contact op.

 

Bestuursrecht


Ambtenarenrecht

 • Strafontslag en andere disciplinaire maatregelen


Arbeidsomstandighedenrecht

 • Handhaving door de Inspectie SZW

 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

 • Advies over de AVG
 • 'AVG-proof' maken van organisaties

 

Omgevingsrecht

 • Omgevingsvergunningen
 • Bestemmingsplanwijzigingen
 • Handhavingszaken


Civiel recht


Algemeen verbintenissenrecht

 • Opstellen/screenen van overeenkomsten en (algemene) voorwaarden
 • Geschillen over de (niet-)nakoming van overeenkomsten
 • Aansprakelijkheid en schade
 • Incasso's


Arbeidsrecht

 • Opstellen arbeidsovereenkomsten
 • Arbeidsgeschillen
 • Ontslagrecht
 • Bedrijfsreorganisatie

 

Intellectueel eigendomsrecht

 • Auteursrecht
 • Handelsnaamrecht